Hej


Detta är en personlighetsanalys.


1. Du går runt på en åker i skåne när en lila man kommer fram till
dig och vill låna telefonen. Vad svarar du?

2. En stor lada står vid ovan nämda åker.
Vill du köpa den?

3. Lars är:

4. En dyster busschaför kräver dig på 28 kronor för att få åka med.
Vad gör du?

5. Du ska handla KESO på affären.
Hur mycket pengar tar du med dig?

6. En sjuk hackspett knackar på din dörr
Vad gör du?

7. En LAGman är:

8. Ser man en svan i högersväng bör man:

9. Genom att leta efter en tång:

10. Med saftsoppa kan man:

11. Huvudstaden heter:

12. Är dehär ett normalt test?

13. Musik är:

14. Har du glasögon?

Är du:
Man. Kvinna. Galen. Vet inte.


Namn: *Du får vara anonym.. :-) *
Och din e-mail?

OBS!!!
Resultatet av detta test baseras inte på VAD du har svarat.
OM du har tagit dig tid att svara på alla frågor så är du
ganska galen. Om du dessutom skickar iväg svaren så är du
helt frisläppt!! :-)Kolla in statistiken!!!


Back to the BRAINpage...