SOLEN(C) 1996 Olof "SCB" NilssonJorden har ju som bekant en lite underlig
form. Detta ställer till ganska stora
problem för forskarna när folk frågar:
- Varför blir det mörkt på natten?
Men nu behöver ni icke fundera längre
för här kommer... SCB's fantastiska
SOL-TEORI!!!!

********************************************

********************************************

På dagen värms halva jorden upp av
den något knepigt placerade solen

********************************************

********************************************

Detta medför att den uppvärmda delen
sväller upp. Därmed ökar även jordens
totala massa enligt Baldernööhl's lag.

********************************************

********************************************

På grund av den plötsliga viktökningen
och diverse andra okända faktorer förskjuts
nu jämnvikten vilket medför att jorden tippar
och sjunker bort från solen

********************************************

********************************************

Den tidigare så uppsvällda & varma delen
svalnar nu samtidigt som den andra halvan
värms upp.

********************************************

********************************************

Detta medför genast att jämnvikten återställs
och jorden rätar upp sig & svävar upp mot solen igen
Back to the BRAINpage.