Statistik.
antal svar: 39


Fråga 1: Du går runt på en åker i skåne när en lila man kommer fram till
dig och vill låna telefonen. Vad svarar du?

Fråga 2: En stor lada står vid ovan nämda åker.
Vill du köpa den?

Fråga 3: Lars är:

Fråga 4: En dyster busschaför kräver dig på 28 kronor för att få åka med.
Vad gör du?

Fråga 5: Du ska handla KESO på affären.
Hur mycket pengar tar du med dig?

Fråga 6: En sjuk hackspett knackar på din dörr
Vad gör du?

Fråga 7: En LAGman är:

Fråga 8: Ser man en svan i högersväng bör man:

Fråga 9: Genom att leta efter en tång:

Fråga 10: Med saftsoppa kan man:

Fråga 11: Huvudstaden heter:

Fråga 12: Är dehär ett normalt test?

Fråga 13: Musik är:

Fråga 14: Har du glasögon?

Fråga 15: Är du:
Bach to the BRAINpage...